(ANTĐ) - Hỏi: Tôi cùng mấy người bạn hùn vốn mở một công ty kinh doanh mặt hàng thiết bị vệ sinh. Trước kia chúng tôi kinh doanh nhỏ lẻ, nên không quan tâm nhiều đến chứng từ sổ sách kế toán. Tôi xin hỏi, khi hàng hóa bán ra, pháp luật quy định việc lập hóa đơn phải đảm bảo những tiêu chí nào? Giá trị hàng hóa dưới 100.000 đồng có phải lập hóa đơn không?