(ANTĐ) - Hỏi: Tôi được biết Nhà nước có quy định việc thực hành tiết kiệm trong việc tiếp khách trong nước của một số cơ quan sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước cấp. Vậy quy định đó như thế nào và mức chi tiêu cụ thể?