QĐND Online- Ngày 9-8, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban TSQS Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 22/QĐ-TSQS, quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp vào các trường quân đội năm 2012. Quyết định quy định cụ thể về điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo sĩ quan cấp phân đội; tuyển sinh đào tạo phục vụ CNH-HĐH; tuyển sinh đào tạo ngành quân sự cơ sở; tuyển sinh đào tạo giúp Bộ Công an và tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự.