GiadinhNet - Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các Học viện, trường ĐH, CĐ phải thực hiện quy chế công khai về chỉ tiêu sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường.