LTS: Rác thải y tế nếu không được thu gom, phân loại, quản lý và xử lý tốt sẽ là nguồn lây lan bệnh tật, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Để quản lý tốt loại chất thải này, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế. Báo Sức khỏe và Đời sống xin trân trọng giới thiệu Quy chế này cùng bạn đọc.