KTNT - Trong những ngày này, trên địa bàn huyện Quỳ Châu (Nghệ An) nhiệt độ luôn lên tới 40-42oC, nên rất dễ xảy ra tình trạng cháy rừng. Chính vì vậy, huyện Quỳ Châu đang chú trọng công tác phòng chống cháy rừng, huy động mọi lực lượng từ kiểm lâm, công an đến quân đội và nhân dân trên địa bàn toàn huyện cùng tham gia khi có tình huống xảy ra. Nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống cháy rừng.