Các Đại biểu QH thảo luận tại kỳ họp thứ Tám, QH khóa XII ( Ảnh: Thanh Chương )