(VnMedia) - Theo thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL, ngày 21/1/2011 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thì lễ tang được tổ chức tại nhà hoặc tại địa điểm công cộng phải thực hiện các quy định sau: