PNO - Em 24 tuổi, từng quan hệ với bạn trai. Chu kỳ kinh nguyệt của em trước đây bình thường nhưng tháng này bị trễ gần 2 tuần. Em đã mua Quictick thử 2 lần, 1 lần sau 3 ngày trễ kinh và 1 lần vào 1 tuần sau đó, kết quả đều âm tính.