Ngày 21/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo nhiều Bộ, ngành Trung ương trong Đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.