Sáng ngày 30/7, Hội đồng kỷ luật của ngành giáo dục và đào tạo Quảng Nam đã tổ chức họp kiểm điểm và xử lý kỉ luật ông Nguyễn Minh Hoàng phó giám đốc Sở và 2 cán bộ làm công tác chấm thi để sai sót dẫn đến hậu quả 123 thí sinh thay đổi điểm sau ráp phách trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2009.