QĐND - Tại Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật thông tin, Đảng ủy Binh chủng Thông tin liên lạc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.