Đó là ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi làm việc với lớp bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Cục trưởng và tương đương của lực lượng Công an nhân dân ngày 20/4, tại Hà Nội.