QĐND Online – Sáng 9-8, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) đã khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Đại tá Hồ Trọng Đào, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan TCTC, Cục trưởng Cục Chính trị chủ trì Hội nghị.