(Dân Việt) - Với mong muốn được bảo tồn, quảng bá danh thắng Tràng An (Ninh Bình), mới đây Ban quản lý Quần thể danh thắng đã lên kế hoạch sàng lọc một số các tiêu chí thuộc cảnh quan thiên nhiên và văn hóa để làm hồ sơ xin công nhận là di sản thế giới.