Mai Giang có thể sẽ là sao Việt tiếp theo báo tin hỷ vào dịp đầu năm 2014.