Quan niệm của Phật giáo về con người toàn thiện

Báo Nông nghiệp VN - 

* Xin cho biết quan niệm của Phật giáo về con người toàn thiện? Bùi Thị Bạch Mai, Phong Điền, Thừa Thiên – Huế

Tin mới