Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy trình quản lý thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet. Theo đó, quy trình này áp dụng đối với việc tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế đã đăng ký kê khai thuế qua mạng Internet có sử dụng dịch vụ T-VAN.