(HQ Online)- Góp ý cho dự thảo quy trình đánh giá loại hình gia công, nhập sản xuất xuất khẩu (NSXXK) do Cục Giám sát Quản lý- Tổng cục Hải quan xây dựng nhằm thay đổi cách thức quản lý đảm bảo chặt chẽ hơn đối với loại hình này, Cục Hải quan TP.HCM cho rằng nên duy trì mô hình quản lý chuyên sâu đối với hai loại hình này, đồng thời siết chặt điều kiện quản lý để hạn chế DN nợ thuế, bổ trốn.