(AloBacsi) - Em năm nay 26 tuổi, em mới biết mình có thai được 2 tuần.