(AloBacsi) - Em đang mang thai được 14 tuần. Nếu em và chồng quan hệ thì có ảnh hưởng gì đến em bé trong bụng?