Báo chí và dư luận Nga đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang