QĐND Online - Môi trường và bảo vệ môi trường đang là vấn đề “nóng”, thu hút sự quan tâm của toàn cầu. Chủ đề của ngày môi trường thế giới năm nay là “Kinh tế xanh: Có vai trò của bạn”, nhấn mạnh để xây dựng nền kinh tế mang lại hạnh phúc cho con người và bảo đảm công bằng xã hội, giảm thiểu đáng kể các rủi ro về môi trường và mất cân bằng sinh thái, mỗi cá nhân, tập thể, quốc gia đóng vai trò hết sức quan trọng. Quân đội với chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” đang và sẽ làm gì vì “hành tinh xanh”? Đó là chủ điểm được 3 đội tuyển đại diện cho Quân khu 5, Quân khu 4 và Quân chủng Hải quân đề cập và đi tìm câu trả lời tại Hội thi “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2012” do Tổng cục Chính trị tổ chức vào tối ngày 5-6 tại Nhà văn hóa Quân khu 5.