VIT - Theo “Sách vàng tình hình quốc tế” của Viện nghiên cứu xã hội (KASS) Trung Quốc, về sức mạnh, quân đội Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới, “vượt mặt Nga” và chỉ kém Mỹ.