- Quân đội Philippines quá yếu, không thể chặn đứng được các hành động xâm phạm lãnh thổ mà nước ngoài đang làm, chẳng hạn như ở các khu vực đang tranh chấp chủ quyền.