(CL)- Nhắc đến quận Cầu Giấy là nhắc đến một vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, đi qua chiến tranh với nhiều nỗi đau, mất mát. Hưởng ứng 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2012), cũng là năm quận Cầu Giấy- Hà Nội vừa tròn 15 năm tuổi, những người con của mảnh đất này lại một lòng tri ân những người ngã xuống, một lòng hướng đến đền ơn đáp nghĩa những thương bệnh binh, những người có công với cách mạng…