Nam diễn viên rất tình cảm khi chăm sóc cô vợ sắp sinh của mình.