Dù lớn hay nhỏ thì mỗi món quà đều gửi gắm một tấm lòng, một ý nghĩa, để lại một dấu ấn nào đó.