QLQ Đầu tư CK Bản Việt: Ông Cung Trần Việt được bổ nhiệm làm Trưởng đại diện VP. Hà Nội

CafeF -  1 tin đăng lại

QLQ Dau tu CK Ban Viet: Ong Cung Tran Viet duoc bo nhiem lam Truong dai dien VP. Ha Noi

Quyết định có hiệu lực từ 26/6/2012

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt thông báo, ông Cung Trần Việt được cử làm Trưởng đại diện Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty, theo Thông báo số 285/2012/TB-VCAM ngày 26/6/2012.

Theo TTVN/UBCKNN


Tin mới