(SGGPO).- Sáng 26-5, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Nuôi con nuôi và thảo luận về dự luật này.