Mặc dù rất tự tin, hai MC của chương trình vẫn không nhảy nổi những động tác chính trong "Gentleman".