Pocari Sweat đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động kinh doanh bằng việc chính thức ra mắt tại Việt Nam, thị trường thứ 17 của nhãn hàng trong tháng 8.2012. Pocari Sweat đồng thời bổ nhiệm TBWA\Việt Nam trở thành đối tác cho các hoạt động marketing và truyền thông của nhãn hàng tại Việt Nam.