Những hình ảnh của phim người lớn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tâm hồn trẻ thơ.