Phương pháp hoạt hóa bề mặt được dùng để tẩy vải bò sau khi nhuộm, cũng có thể thay thế kỹ thuật phun cát nguy hiểm và đang bị cấm trên thế giới hiện nay.