Ngày 14/10/2011, tại Hà Nội, Aon Việt Nam phối hợp với Aon Hewit tổ chức hội thảo về “Giải pháp nhân sự trong bối cảnh thị trường hiện nay”, với sự tham gia của các nhà quản lý, các giám đốc, phụ trách nhân sự của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước…