Tôi bắt đầu làm việc cho công ty hiện tại từ tháng 11/2008 đến tháng 01/2009 thì công ty đóng BHXH cho tôi, nhưng đồng thời trong thời gian đó tôi phát hiện mình có thai được 01 tháng. Vậy cho tôi hỏi: liệu khi biết tôi có thai thì công ty có quyền cắt hợp đồng lao động với phụ nữ đang mang thai hay không? Nếu có thì trong những trường hợp nào sẽ bị cắt hợp đồng lao động?(Mai Trang, HCM, thesunshine01012003@yahoo.com).