(Soha.vn) - Thật bất hạnh cho những ai lọt vào mắt xanh của những người phụ nữ "vô độ" này.