Mong muốn của phụ nữ và đàn ông thường khác nhau, có thể ví như kim cương và than chì, mặc dù chất thành phần giống nhau nhưng biểu tượng và cảm quan lại hoàn toàn khác nhau.