(Kienthuc.net.vn) - Theo cảnh báo của chuyên gia, không có loại vật liệu nano nhiều tính năng. Người dùng cần cẩn trọng khi sử dụng dung dịch này.