Lấy yên xe, lề đường làm giường, trú mưa dưới gầm cầu thang... là những hình ảnh cảm động của các phụ huynh chờ con.