(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Xuân Túc (xuanbido@....) được Sở Nội vụ tuyển dụng làm cán bộ dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) xã theo quy định của Thông tư 05/2008/TT-BYT ngày 15/5/2008 của Bộ Y tế. Vậy ông Trúc có được hưởng phụ cấp đối với viên chức ngành Y tế theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ không?