(Chinhphu.vn) - Ông Hà Tuấn Phương (phuonght@...) hỏi: Cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh kiêm nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng cấp tỉnh có được hưởng 10% phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác không?