Từ ngày 1-5-1960, Nhà nước ta đã ban hành chính sách tiền lương áp dụng ở miền Bắc XHCN. Ngoài tiền lương chính, cán bộ, công nhân, bộ đội phục vụ công tác ở đô thị, miền núi do giá cả đắt đỏ, khí hậu khắc nghiệt còn được Nhà nước cho hưởng khoản “phụ cấp khu vực” theo tỉ lệ phần trăm (%) nhân theo lương chính. Những người nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động… cũng được hưởng khoản phụ cấp này.