- “Nâng cao chất lượng giống nòi tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015” là Dự án vừa được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt với kinh phí khoảng gần 13,5 tỷ đồng.