NDĐT - Sáng 31-8, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.