Phú Thọ là địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo hoàn thành sớm phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi vào năm 2012, cùng các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh "về đích" sớm hơn cả nước 3 năm.