Dân số tăng nhanh trở lại, tình trạng mất cân bằng giới tính đang ở mức cao, cơ cấu dân sô vàng không bền vững, tỷ lệ sinh con thứ ba liên tục tăng.... Đây là những thách thức về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình mà tỉnh Phú Thọ đang phải đối mặt.