GiadinhNet - Do vướng mắc trong việc giải quyết lối đi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một người dân tại xã Phú Nham, Phù Ninh, Phú Thọ tố cáo đã phải vay lãi ngày chung chi số tiền lớn cho Trưởng phòng TNMT huyện Phù Ninh và Phó Chủ tịch xã Phú Nham.