Photoshop: Trực tuyến beta miễn phí

PCWVN - 

Photoshop: Truc tuyen beta mien phi

Giờ đây, phiên bản Photoshop trực tuyến và miễn phí được trông đợi từ lâu đã có dưới dạng beta, Adobe Systems cho biết hôm 27/3/2008.

Từ khóa liên quan