TTO - * Em là sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm. Em chuẩn bị đi phỏng vấn làm kế toán tổng hợp ở một công ty. Nhờ chương trình tư vấn giúp em một số vấn đề sau: